Féile Scoildrámaíochta 2023

Ranganna 4 agus 5 ar Shiùlóid na hAbhann Ráithe ar an 17ú Meitheamh

DRAWBOTS ar obair... an Eolaíocht Bheo

an t-Inneall V8 a dhéanamh ag Rang 5

GRMA Múinteoir Niamh ar son na pizzas galánta.

Rang 4 ag códáil 

 

                                                               

Getting Ready for Accelerated Reader  in Scoil Fhionáin

an t-earrach agus lus na gréine

Rang 1 i mBaile Chonaill ag cuartú Comharthaí an Earraigh

Club Codála i Scoil Fhionáin... thanks to Mùinteoir Seán who is organising the Coding project begun last year by Mùinteoir Nigel. 

In this activity the keys of the piano are programmed remotely to play specific notes.

 

Obair Ealaíne Rang Mhúinteorí Claire agus Pauline- Go Raibh Maith Agaibh!

 

Naíonáin  agus Dónall an Chluimh

Bhain Hollie an cluiche Bingo i Rang a hAon agus fuair sí duais sa phost! Comhghairdeas leat! Congratulations to Hollie who won her class Bingo recently and received a lovely Arts and Crafts set in the post!

Téama/Theme: The Farm and Agricultural Feeds

Spriocdáta/ Closing date- 28/2/21

Seó na Nollag 2020... Ghlac gach rang páirt, faoi stiúir Mhúinteoirí Geraldine agus Clara agus chuir Louise Friel é uilig le chéile. Hope you enjoy our virtual Christmas show 2020... very different from our usual musicals in the halla. Great care was taken during each separate class recording, to ensure hand sanitising and proper ventilation was used throughout. Thanks to Múinteoirí na scoile uilig, particularly Clara and Geraldine,  as well as Louise Friel who recorded and edited  the presentation.

Naíonáin in Eaglais Naomh Fionáin agus Scéal na Nollag- Beidh an taifeád seo ag dul amach ar an 23ú Nollaig ar leathanach Facebook Pharóiste Naomh Fionáin, chomh maith le páistí an rang Chóneartú a rinne guí an phobail.        Here is a  sneak preview of infants as they rehearse their Nativity play which will be shown on Falcarragh parish's Facebook page on 23rd December, as well as prayers of the faithful by children from Confirmation class. Thanks to Múinteoir Agnes, Tina, Amanda, Pauline and Claire for all their work.

Rang a hAon agus an Toraíocht Sí na Nollag... Grma Mùinteoir Deirdre, Rose chomh maith le Lily agus Amy

Seo obair ealaíne Andy

Seo pictiúirí 3-T a rinne Rang a  Ceathair le gairid. D'úsáid siad cartúin uibheacha, cárta agus péint leis na hainmhithe beaga seo a chrúthú. GRMA Múinteoirí Seán agus Claire Nic Phaidín.  4th class made these animal pictures in 3-D using card, egg cartons and paint, thanks to some help from Múinteoir Seán and Claire.

Rang 6 ag obair le brící Izak 9 sa rang Mata

Science Week

Rang a hAon investigating how an incline effects movement

Marie Mc Mullen with naíonáin Mhóra and the Junior Achievement programme. Go raibh maith agat Marie

Beannachtaí na féile Pádraig

Project Pizza ón Iodáil le Rang 4

Tionscnamh ar an Iodail

Ar mhaith leat pizza?

 

 

 

 Marie Mc Mullen with naíonáin Mhóra and the Junior Achievement programme. Go raibh maith agat Marie

Go raibh maith agaibh do na fir in Ortharlann Phobail an Fhál Carraigh

Comghairdeas and thanks to all for Crumlin Children's Hospital fundraiser

Comhghairdeas le foirne shóis. Agus shins. tráth na gceist

Naíonáin Mhóra agus Fantastic Mr. Fox

Pictiúirí galánta don Chéad Chomaoineach déanta ag R2

Ná Lochlannaigh I Rang 4

Seó Sinsear na scoile

 

Scoil Fhionáin

 

Nollaig mhaith daoibh

Ag ceol in ionad na seandaoine

Millennium Forum Sound Tutorial, enjoyed by some pupils

An chéad lá den chódáil, First Day of Coding with mùinteoir Nigel and Kathleen, preparing for the Creative School Clusters project, between PCC and two other schools. This project is funded by the Schools Excellence Fund.  Do rang a 6 amháin atá an tionscnamh seo.

A separate project has been awarded to our school, the VEX IQ robot. Groups of children from 5/6th class are helping to build and control the little robot, with help from Múinteoir Nigel. 

Seamus Danny's- 60 bliain ag fás. Rang a 3 are learning about the history of businesses in Falcarragh

Coding at Scoil Fhionáin

Rang 5& 6 i mBaile Chonaill le Aengus

Na naíonáin i nGleann Bheithe

Naíonáin Mhóra

Ag léamh agus ag damhsa le Brighdin d'Oíche Shamhna

Oíche Shamhna

Siùolóid na Samhna

Seachtain Mata - Maths Week Isak 9 Workshop

Naíonáin Mhóra ag cur síolta - an crann darach. Buíochas do Candy Verney agus Cary Meehan a chuidigh linn.

Naíonáin Mhóra agus Múinteoir Niamh amuigh ag foghlaim fá chrainn i mBaile Chonaill.

 

Naíonáin Bheaga

"D'éirigh mé 'r maidin a tharraingt 'un aonaigh mhór, a dhíol 's a cheannach mar dhéanfadh mo dhaoine romham...."    An scoil ag baint sult as an Bring and Buy a bhí againn ar na mallaibh, nuair a chruinnigh muid €500!

back to top